Obchodné podmienky

                                                             

 • Objednávka za prenájom stoličiek /stolov je potvrdená až po uhradení 50 % zálohy z celkovej ceny.
 • Druhá polovica 50% z celkovej ceny je splatná v deň prebratia stoličiek/stolov  zákazníkom po podpísaní preberacieho protokolu.

 

1. POSTUP SPOLUPRÁCE

 • Na základe dopytu vypracujeme klientovi cenovú ponuku na prenájom Chiavari stoličiek / banketových stolov.
 • Chiavari stoličky/ banketové stoly nezáväzne rezervujeme 3 pracovné dni od zaslania cenovej ponuky klientovi.
 • Objednávka za prenájom stoličiek /stolov  je potvrdená až po uhradení 50 % zálohy z celkovej ceny.
 • Po úhrade zálohy zašleme Zmluvu o poskytnutí služby klientovi prostredníctvom e-mailu k nahliadnutiu a poštou na podpísanie.
 • Dovoz Chiavari stoličiek/banketových stolov.
 • Podpísanie preberacieho protokolu.
 • Doplatok 50% z celkovej ceny za prenájom Chiavari
 • stoličiek/stolov.
 • Odvoz Chiavari stoličiek / banketových stolov

 2. CENA

 • Cena za stoličku je 2,60 EUR s DPH. súčasťou Chiavari stoličky je aj podsedák ktorý je v cene prenájmu Chiavari stoličky.
 • Cena za okrúhly stôl o priemere 200 cm je 14 EUR s DPH
 • Cena za okrúhly stôl o priemere 180 cm je 12 EUR s  DPH
 • Cena za hranatý stôl o priemere 120 x80 cm je 10 EUR s DPH
 • Cena za jeden kus obrusu je 10 EUR s DPH
 • Cena za dovoz stoličiek/stolov je určená po dohode s prenajímateľom
 • Po dohode možný je aj osobný odber Chiavari stoličiek v Prievidzi
 • Podkladom pre úhradu ceny je zálohová a riadna faktúra.

Ostatné poplatky:

Ak pri dovoze alebo odvoze Chiavari stoličiek /stolov vznikne práca naviac mimo dohodnutej cenovej ponuky, prenajímateľ je oprávnený účtovať 7,5 EUR s DPH za každú začatú hodinu za 1 zamestnanca

Ak počas akcie na ktorú boli Chiavari stoličky/banketové stoly prenajaté vznikne prenajímateľovi škoda na prenajímanom predmete zákazník je povinní nahradiť poškodený predmet v plnej sume tj. 50 EUR s DPH  za 1 ks stoličky , 10 EUR s DPH za podsedák a 200 EUR s DPH za ktorýkoľvek nami ponúkaných banketových stolov, svetelný nápis LOVE 700 EUR s DPH.

 3. STORNO POPLATKY

Ak objednávateľ zruší objednávku za prenájom Chiavari stoličiek/stolov  zaniká mu nárok na vrátenie zálohy.

 4. FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Marek Ohradzansky
Uhlištná 731/21, Prievidza

IČO: 47 642 459
DIČ: 108 044 5091

Bankové spojenie:

SK67 1100 0000 0029 1365 5131